پروانه كسب 
با تصويب قانون نظام صنفي مصوب 24/12/1382 مجلس شوراي سلامي و تآئيد 28/12/1382 شوراي نگهبان بدينوسيله صدور پروانه كسب به مجامع امور صنفي واگذار گرديده است و شهرداري فقط نسبت به صدور مفاصا حساب محل كسب معرفي شده پاسخگو مي باشد.


فرآيند اخذ مفاصا حساب پروانه كسب

1. مدارك ذيل توسط مالك تهيه شود: 
• ارائه معرفي نامه از صنف مربوطه به شهردار جهت اخذ دستور
• ثبت شماره و تاريخ در دبيرخانه 
• مدارك مالكيت يا اجاره نامه
• فتوكپي شناسنامه ذينفع (مالك) يا فتوكپي وكالت نامه 
• پوشه فنردار روغني 
• ارائه فيش پرداخت شده عوارض نوسازي در صورت وجود 
• تعيين زمان جهت بازديد توسط كارشناس دفتر فني

2. بازديد كارشناس دفتر فني شهرداري از محل 
• بازديدكارشناس شهرداري ازمحل وتنظيم گزارش وضع موجود 
• تعيين كاربري(صرفاً كاربري تجاري ) براساس طرح هادي يا جامع يا تفضيلي

3. اگر ذينفع مجازبه اخذ پروانه كسب 
• الف : نباشد : دلايل مربوط كتباً به صنف مربوطه اعلام ميگردد.
• ب: باشد: مرحله 4

4. اخذ فرم تسويه حساب 
مالك جهت امضاء فرم تسويه حساب به داوير مختلف شهرداري (مالي اداري – خدمات شهري – فضاي سبز-آتش نشاني و ...) مراجعه نموده . همچنين نسبت به ارائه فيش عوارض متعلقه اقدام مي نمايد.

5. صدور نامه مفاصا حساب 
• تايپ نامه مفاصا حساب 
• اخذ امضاء شهردار 
• ثبت شماره و تاريخ در دبيرخانه 
• تحويل به متقاضي و اخذ رسيد 

تماس با ما

  • آدرس : استان اصفهان، شهرستان لنجان، شهر ورنامخواست، بلوار شهید شاهمرادی ،شهرداری ورنامخواست

  • کد پستی : 8473117393
  • تلفن : 32-52251030-031
  • نمابر : 52251031-031
  • شماره پیامک : 3000130014
  • تلگرام : varnamkhastnews@

آمار بازدید

امروزامروز105
دیروزدیروز126
هفته جاریهفته جاری544
کل بازدیدکل بازدید204001

شعار سال