كاربري زمين 
تعيين نوع بهره برداري از زمين را كاربري مي گويند . 
كاربري هاي شهري : 
1. كاربري مسكوني : شامل منازل مسكوني با تراكم هاي كم ، متوسط ، زياد و بسيار زياد . 
2. كاربري آموزشي : شامل مهدكودك و كودكستان ، دبستان ... دانشگاه 
3. كاربري فرهنگي و مذهبي : شامل سينما ، تئاترخانه، كتابخانه ، حسينيه و مسجد 
4. كاربري فضاي سبز : شامل پارك كودك ، پارك فضاي سبز، كمربند سبز و قبرستان ها 
5. كاربري ورزشي شامل زمينهاي بازي باشگاه ها ي ورزشي و استاديوم هاي ورزشي 
6. كاربري بهداشتي : شامل درمانگاه ها ، كلينيك ها و بيمارستان ها 
7. كاربري پاركينگ : شامل پاركينگ هاي طبقاتي و همكف 
8. كاربري تجهيزات شهري : شامل آب ، برق،گاز،تلفن،فاضلاب و ساير تأسيسات 
9. كاربري خدمات شهري : شامل آتش نشاني ، پست و مخابرات ، نواحي شهرداري و حوزه هاي نيروي انتظامي 
10. كاربري اداري : شامل وزارتخانه ها ، نهادهاي انقلابي ، شهرداري ها 
11. كاربري خدمات عمومي : شامل كشتارگاه ها ، مترو
12. كاربري انبارداري : شامل انبارها، سردخانه ها ،بار اندازها 
13. كاربري صنعتي : شامل كارگاه ها ، كارخانجات ، تعميرگاه ها و كارگاه هاي توليدي
14. كاربري تجاري ، شامل سوپر ماركت ها، مغازه ها، رستوران، عمده فروشي 
15. كاربري حمل و نقل : شامل ترمينال هاي اتوبوس هاي مسافربري، ايستگاه مترو و پايانه هاي راه آهن و فرودگاه ها . 
16. كاربري كشاورزي : شامل اراضي مزروعي و صيفي كاري 
17. كاربري باغات: باغ هاي خصوصي 
18. كاربري ذخيره شهري


فرآيند تغييركاربري زمين 

1. مدارك ذيل توسط مالك تهيه شود: 
• ارائه و تكميل درخواست تغيير كاربري زمين
• ارائه مدارك مالكيت 
• فتوكپي شناسنامه ذينفع (مالك يا مالكين) يا فتوكپي وكالت نامه 
• ارائه فيش پرداخت شده عوارض نوسازي در صورتي كه نوسازي شده باشد.
• پوشه فنردار روغني 
• ارائه درخواست به شهردار جهت اخذ دستور 
• ثبت شماره و تاريخ در دبيرخانه 
• تعيين زمان جهت بازديد توسط كارشناس دفتر فني

2. بازديد كارشناس دفتر فني شهرداري از محل 
• بازديدكارشناس شهرداري ازمحل وتنظيم گزارش وضع موجود 
• تكميل كارت گذربندي 
• تعيين كاربري ، حدودتعريض براساس طرح هادي يا جامع يا تفضيلي

3. اگر ذينفع مجازبه تغييركاربري 
• الف : نباشد : دلايل مربوط كتباً به ذينفع اعلام ميگردد.
• ب: باشد:اگرمالك تقاضاي تغيير كاربري 
• ب-1: تنظيم توافقنامه با امضاء شهردارو مالك 
• ب-2:تهيه كروكي محل با مقياس 500/1 
• ب- 3: تهيه استعلام از ادارت مربوطه باتوجه به نوع كاربري ملك
تبصره : ضمناَ َ حسب ماده 6 آئين نامه اجرايي قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن ضروري است كه در هنگام نقل و انتقال اقرارنامه كتبي توسط منتقل اليه داير بر اطلاع از كاربري غيرمسكوني زمين و عدم امكان ساخت و ساز و يا تغيير كاربري تنظيم و تسليم مي گردد.
• ب-4: ارائه عوارضات متعلقه به مالك 
• ب-5: چنانچه مالك متقاضي تغيير كاربري باشد اينكار صرفاً از طريق كميسيونهاي مربوطه استان صورت مي گيرد.

4. طرح در كميسيون ماده 5 استان : 
• تقاضا ها منضم به كروكي موقعيت ملك و استعلام مربوطه باتوجه به نوع كاربري و نامه شهرداري به كميته كار ماده 5 استان ارسال و پس از طرح در كميته موضوع به كميسيون ماده 5 استان ارجاع مي گردد. 
• كميسيون پس از رأي گيري نتيجه را طي صورتجلسه اي به شهرداري ارسال مي كند 
• قابل تغيير كاربري نباشد : مراتب كتباً به مالك اعلام مي گردد. 
• قابل تغيير كاربري باشد : يك نسخه از صورتجلسه در پرونده ملك ضبط مي گردد.

تماس با ما

  • آدرس : استان اصفهان، شهرستان لنجان، شهر ورنامخواست، بلوار شهید شاهمرادی ،شهرداری ورنامخواست

  • کد پستی : 8473117393
  • تلفن : 32-52251030-031
  • نمابر : 52251031-031
  • شماره پیامک : 3000130014
  • تلگرام : varnamkhastnews@

آمار بازدید

امروزامروز39
دیروزدیروز107
هفته جاریهفته جاری609
کل بازدیدکل بازدید158859

شعار سال