گواهی پایان ساختمان (پایان کار) 
صدور گواهی پایان ساختمان آخرین مرحله از کنترل و نظارت بر احداث ساختمان است . در این مرحله مهندس ناظر مراتب را گواهی نموده و شهرداری حسب تقاضای مالک ساختمان و پس از بررسی و احراز این مطلب که بنا کاملاً منطبق با پروانه صادره ساخته شده گواهی پایان ساختمان صادر می کند.

فرآيند پايان كار پروانه ساختمان از شهرداري

1. مدارك ذيل توسط مالك تهيه شود: 

• تكميل فرم درخواست پايان كار پروانه ساختمان 
• ارائه فيش پرداخت شده عوارض نوسازي در صورتي كه نوسازي شده باشد.
• ارائه سند مالكيت رسمي 
• ارائه درخواست به شهردار جهت اخذ دستور 
• ثبت شماره و تاريخ در دبيرخانه 
• تعيين زمان جهت بازديد توسط كارشناس دفتر فني

2. بازديد كارشناس دفتر فني شهرداري از محل 
• بازديدكارشناس شهرداري ازمحل وتنظيم گزارش وضع موجود 
• تكميل فرم گزارش عمليات روند اجراي ساختمان توسط مهندس ناظر ساختمان

3. اگر مجاز به اخذ پايان كار پروانه ساختمان 
• الف : باشد(ساختمان در مرحله بهره برداري و تكميل باشد.) :(ممكن است مالك در مهلت مقرر تمديد مراجعه نمايد و يا داراي گواهي عدم خلاف ساختمان تا مرحله بهره برداري كامل باشد ) صدور پايان كار پروانه ساختمان بشرح رديف 4 صورت مي گيرد . ضمناً اخذ پايان كار پروانه ساختمان منوط به داشتن سند رسمي مالكيت مي باشد كه در غيراينصورت شهرداري نسبت به صدور گواهي عدم خلاف در مرحله بهره برداري و تكميل صادر مي نمايد. 
• ب: نباشد : 
• تخلف وجود دارد: 
چنانچه تخلف ساختماني گزارش گردد و توسط مامورين شهرداري ( پليس ساختمان)گزارش تائيد گردد و چنانچه جنبه جزايي نيز داشته باشد قابل تعقيب ميباشد و از عمليات ساختماني توسط واحد اجراييات شهرداري جلوگيري گردد سپس:
ارجاع پرونده توسط شهرداري به كميسيون ماده صد 
3. درخواست توضيح مكتوب از مالك (ظرف10روز)از جانب دبير كميسيون ماده صد 
4. اتخاذ تصميم كميسيون 
اگر راي كميسيون ماده صد :
• مبني بر جريمه باشد:به مالك جريمه تعلق ميگيرد چنانچه پرداخت گردد عمليات تمديد پروانه ساختمان و يا اخذ گواهي پايان كار ساختمان مالك انجام ميگيرد.چنانچه جريمه پرداخت نگردد پرونده به كميسيون تجديد نظر ماده صد ارجاع ميگردد و راي تخريب توسط كميسيون صادر گردد.
• قلع بنا باشد : ابلاغ حكم از سوي شهرداري به مالك كه اگر ظرف 2ماه قلع بنا صورت گيرد در غير اينصورت شهرداري راسا اقدام و هزينه ها را از مالك دريافت مي كند.
• از مهلت زمان تمديد جهت اخذ پايان كار ساختمان گذشته است: 
چنانچه درخواست متقاضي جهت تمديد پس از مهلت مقرر باشد برابر ضوابط مالك ملزم به پرداخت مابه التفاوت عوارض متعلقه به نرخ مصوب روز مي باشد.

4. صدور پايان كار شناسنامه ساختمان (پروانه ساختمان ) 
• تكميل قسمت پايان كار شناسنامه ساختمان توسط واحد دفتر فني 
• اخذ امضاء شهردار ممهور به مهر شهرداري 
• ثبت شماره و تاريخ در دبيرخانه 

تماس با ما

  • آدرس : استان اصفهان، شهرستان لنجان، شهر ورنامخواست، بلوار شهید شاهمرادی ،شهرداری ورنامخواست

  • کد پستی : 8473117393
  • تلفن : 32-52251030-031
  • نمابر : 52251031-031
  • شماره پیامک : 3000130014
  • تلگرام : varnamkhastnews@

آمار بازدید

امروزامروز57
دیروزدیروز107
هفته جاریهفته جاری627
کل بازدیدکل بازدید158877

شعار سال