گواهی عدم خلاف 
گواهی عدم خلاف معمولاً براساس درخواست مالک برای استفاده از تسهیلات بانکی یا انجام معاملات صورت می گیرد. درصورتی که مالک تقاضای صدو عدم خلاف از شهرداری را داشته باشد می توان تا سه بار با رعایت تبصره 8 ماده 100 قانون شهرداری براساس گواهی مامور بازدید برای ساختمان احداثی از شروع عملیات ساختمانی تا اتمام کار صادر نمود.

فرآيند عدم خلاف پروانه ساختمان از شهرداري

1. مدارك ذيل توسط مالك تهيه شود: 

• تكميل فرم درخواست پايان كار پروانه ساختمان 

• ارائه فيش پرداخت شده عوارض نوسازي در صورتي كه نوسازي شده باشد.
• ارائه سند مالكيت رسمي 
• ارائه درخواست به شهردار جهت اخذ دستور 
• ثبت شماره و تاريخ در دبيرخانه 
• تعيين زمان جهت بازديد توسط كارشناس دفتر فني

2. بازديد كارشناس دفتر فني شهرداري از محل 
• بازديدكارشناس شهرداري ازمحل وتنظيم گزارش وضع موجود 
• تكميل فرم گزارش عمليات روند اجراي ساختمان توسط مهندس ناظر ساختمان

3. اگر مجاز به اخذ عدم خلاف پروانه ساختمان 
• الف : باشد(ساختمان در هر مرحله باشد.) :(ممكن است مالك در مهلت مقرر تمديد مراجعه نمايد و يا داراي گواهي عدم خلاف ساختمان تا مرحله قبل از بهره برداري كامل باشد ) صدور عدم خلاف پروانه ساختمان بشرح رديف 4 صورت مي گيرد . 
• ب: نباشد : 
• تخلف وجود دارد: 
چنانچه تخلف ساختماني گزارش گردد و توسط مامورين شهرداري ( پليس ساختمان)گزارش تائيد گردد و چنانچه جنبه جزايي نيز داشته باشد قابل تعقيب ميباشد و از عمليات ساختماني توسط واحد اجراييات شهرداري جلوگيري گردد سپس:
ارجاع پرونده توسط شهرداري به كميسيون ماده صد 
3-الف: درخواست توضيح مكتوب از مالك (ظرف10روز)از جانب دبير كميسيون ماده صد 
3-ب: اتخاذ تصميم كميسيون 
اگر راي كميسيون ماده صد :
• مبني بر جريمه باشد:به مالك جريمه تعلق ميگيرد چنانچه پرداخت گردد عمليات تمديد پروانه ساختمان و يا اخذ گواهي عدم خلاف ساختمان مالك انجام ميگيرد.چنانچه جريمه پرداخت نگردد پرونده به كميسيون تجديد نظر ماده صد ارجاع ميگردد و راي تخريب توسط كميسيون صادر گردد.
• قلع بنا باشد : ابلاغ حكم از سوي شهرداري به مالك كه اگر ظرف 2ماه قلع بنا صورت گيرد در غير اينصورت شهرداري راسا اقدام و هزينه ها را از مالك دريافت مي كند.
• از مهلت زمان تمديد جهت اخذ پايان كار ساختمان گذشته است: 
چنانچه درخواست متقاضي جهت تمديد پس از مهلت مقرر باشد برابر ضوابط مالك ملزم به پرداخت مابه التفاوت عوارض متعلقه به نرخ مصوب روز مي باشد.

4. صدور عدم خلاف شناسنامه ساختمان (پروانه ساختمان ) 
• تكميل قسمت عدم خلاف و درج توضیحات لازم در شناسنامه ساختمان توسط واحد دفتر فني 
• اخذ امضاء شهردار ممهور به مهر شهرداري 
• ثبت شماره و تاريخ در دبيرخانه 

تماس با ما

  • آدرس : استان اصفهان، شهرستان لنجان، شهر ورنامخواست، بلوار شهید شاهمرادی ،شهرداری ورنامخواست

  • کد پستی : 8473117393
  • تلفن : 32-52251030-031
  • نمابر : 52251031-031
  • شماره پیامک : 3000130014
  • تلگرام : varnamkhastnews@

آمار بازدید

امروزامروز48
دیروزدیروز107
هفته جاریهفته جاری618
کل بازدیدکل بازدید158868

شعار سال