اعتبار و تمدید مهلت پروانه ساختمان
یکی از موارد مهمی که در پروانه های صادره ساختمان درج می شود تاریخ اتمام عملیات ساختمانی است . حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است باتوجه به شرایط اختصاصی هر شهر و حجم عملیات ساختمانی دو سال در نظر گرفته می شود . قابل ذكر است كه تمديد مهلت پروانه در شناسنامه ساختمان براي دو نوبت و هركدام يكسال درنظر گرفته شده كه جمعاً با مدت اعتبار يكساله اولين پروانه سه سال مي شودو چنانچه مالك در مدت تعيين شده در پروانه نسبت به تكميل ساختمان خود اقدام ننمايد در پايان مهلت مقرر ملزم به تمديد و يا اخذ پروانه جديد مي باشد و در غير اينصورت پروانه قبلي فاقد اعتبار قانوني مي باشد.

انواع گواهی ساختمان
عدم خلاف 
پایان ساختمان 
تمدید پایان ساختمان 
پایان کار آپارتمانی 
فرآيند تمديد پروانه ساختمان از شهرداري


1. مدارك ذيل توسط مالك تهيه شود: 
• تكميل فرم درخواست تمديد پروانه ساختمان 
• ارائه فيش پرداخت شده عوارض نوسازي در صورتي كه نوسازي شده باشد. 
• ارائه درخواست به شهردار جهت اخذ دستور 
• ثبت شماره و تاريخ در دبيرخانه 
• تعيين زمان جهت بازديد توسط كارشناس دفتر فني

2. بازديد كارشناس دفتر فني شهرداري از محل 
• بازديدكارشناس شهرداري ازمحل وتنظيم گزارش وضع موجود 
• تكميل فرم گزارش عمليات روند اجراي ساختمان توسط مهندس ناظر ساختمان

3. اگر مجاز به تمديد
• الف : باشد : تمديد پروانه ساختمان بشرح رديف 4 صورت مي گيرد . 
• ب: نباشد : 
• تخلف وجود دارد: 
چنانچه تخلف ساختماني گزارش گردد و توسط مامورين شهرداري ( پليس ساختمان)گزارش تائيد گردد و چنانچه جنبه جزايي نيز داشته باشد قابل تعقيب ميباشد و از عمليات ساختماني توسط واحد اجراييات شهرداري جلوگيري گردد سپس:
ارجاع پرونده توسط شهرداري به كميسيون ماده صد 
1. درخواست توضيح مكتوب از مالك (ظرف10روز)از جانب دبير كميسيون ماده صد 
2. اتخاذ تصميم كميسيون 
اگر راي كميسيون ماده صد :
• مبني بر جريمه باشد:به مالك جريمه تعلق ميگيرد چنانچه پرداخت گردد عمليات تمديد پروانه ساختمان و يا اخذ گواهي پايان كار ساختمان مالك انجام ميگيرد.چنانچه جريمه پرداخت نگردد پرونده به كميسيون تجديد نظر ماده صد ارجاع ميگردد و راي تخريب توسط كميسيون صادر گردد.
• قلع بنا باشد : ابلاغ حكم از سوي شهرداري به مالك كه اگر ظرف 2ماه قلع بنا صورت گيرد در غير اينصورت شهرداري راسا اقدام و هزينه ها را از مالك دريافت مي كند.
• از مهلت زمان تمديد گذشته است: 
چنانچه درخواست متقاضي جهت تمديد پس از مهلت مقرر باشد برابر ضوابط مالك ملزم به پرداخت مابه التفاوت عوارض متعلقه به نرخ مصوب روز مي باشد.

4. صدور تمديد شناسنامه ساختمان (پروانه ساختمان ) 
• تكميل قسمت تمديد مهلت شناسنامه ساختمان توسط واحد دفتر فني 
• اخذ امضاء شهردار ممهور به مهر شهرداري 
• ثبت شماره و تاريخ در دبيرخانه 

تماس با ما

  • آدرس : استان اصفهان، شهرستان لنجان، شهر ورنامخواست، بلوار شهید شاهمرادی ،شهرداری ورنامخواست

  • کد پستی : 8473117393
  • تلفن : 32-52251030-031
  • نمابر : 52251031-031
  • شماره پیامک : 3000130014
  • تلگرام : varnamkhastnews@

آمار بازدید

امروزامروز39
دیروزدیروز107
هفته جاریهفته جاری609
کل بازدیدکل بازدید158859

شعار سال