پروانه ساختمان
مجوز شهرداری برای احداث بنا ، تعمیر و تغییر اساسی در ساختمان است. 
انواع پروانه های ساختمانی 
پروانه بر روی اراضی بایر 
تخریب و نوسازی 
توسعه بنا 
تغییرات
تبدیلات
تغییر نقشه 
تمدید پروانه ، تعویض سقف ، تعویض مهندس ناظر

هدف از صدور پروانه ساختمان
اعمال نظارت و کنترل نهادهای رسمی و قانونی احداث ساختمان
اطمینان از رعایت حقوق شهروندان 
جلوگیری از تجاوز مالکین به املاک مجاور و خیابان هاي احداث شده 
وصول عوارض پروانه ساختمانی و سایر عوارض معوقه


فرآيند اخذ پروانه ساختمان از شهرداري

1. مدارك ذيل توسط مالك تهيه شود: 
• تكميل فرم درخواست صدور پروانه ساختمان 
• ارائه مدارك مالكيت 
• فتوكپي شناسنامه ذينفع (مالك يا مالكين) يا فتوكپي وكالت نامه 
• ارائه فيش پرداخت شده عوارض نوسازي در صورتي كه نوسازي شده باشد.
• پوشه فنردار روغني 
• ارائه درخواست به شهردار جهت اخذ دستور 
• ثبت شماره و تاريخ در دبيرخانه 
• تعيين زمان جهت بازديد توسط كارشناس دفتر فني

2. بازديد كارشناس دفتر فني شهرداري از محل 
• بازديدكارشناس شهرداري ازمحل وتنظيم گزارش وضع موجود 
• تكميل كارت گذربندي 
• تعيين كاربري ، تراكم تعداد طبقات و حدودتعريض و... براساس طرح هادي يا جامع يا تفضيلي

3. اگر ذينفع مجازبه تهيه نقشه هاي معماري و محاسباتي 
• الف : نباشد : دلايل مربوط كتباً به ذينفع اعلام ميگردد.
• ب: باشد
• ب-1:نياز به تغيير كاربري و... نداشته باشد طبق ضوابط به رديف 4 مراجعه كند.
• ب-2:اگرمالك تقاضاي تغيير كاربري و افزايش تراكم را داد:
تنظيم توافقنامه با امضاء شهردار، مالك و پس از صدور مصوبه شورا مبني برموافقت باتوجه به كاربري ملك از ادارات مختلف استعلام اخذ و به كميسيونهاي مربوطه ارجاع و بعداز موافقت ازطريق كميسيونها به روند خود ادامه داده. 

4. معرفي به دفاتراسناد رسمي مبني بر تعهد مالك جهت پاسخگو بودن به مدعين ملك موصوف و كارفرما درانجام عمليات ساختماني.

5. دستور تهيه نقشه 
• معرفي به دفاتر مهندسي و تعيين ناظر ساختمان و تهيه نقشه هاي معماري سازه و تاسيسات

6. نقشه هاي تهيه شده : 
• نقشه هاي تهيه شده ممهور به مهر و امضاء مهندس ناظر ساختمان منضم به برگ تعهد نظارت مهندس ناظر ضمناً توسط دفتر نظام مهندسي منطقه مهرو امضاء شده باشد كه توسط مالك جهت بررسي و اخذ تأئيديه به شهرداري ارائه مي گردد. 
• تسليم شرح عوارض و ساير حقوق قانوني متعلقه به ملك طبق شرح عوارض مصوب. 
• معرفي ذينفع جهت بيمه اجباري كارگران ساختماني . 
• چنانچه واحد تجاري داشته باشد جهت مفاصاحساب به اداره كار معرفي مي گردد. 
مالك پس از اخذ جواب اداره بيمه و اداره كار جهت اخذ دستور از شهردار و ثبت در دبيرخانه به شهرداري مراجعه و مدارك را جهت درج در پرونده خود تحويل دفتر فني شهرداري مي دهد.

7. صدور فيش عوارض متعلقه و تحويل به مالك

8. اخذ فرم تسويه حساب:مالك جهت امضاء فرم تسويه حساب به داوير مختلف شهرداري (مالي اداري – اصناف – خدمات شهري – فضاي سبز-آتش نشاني و ...) مراجعه نموده . همچنين نسبت به ارائه فيش عوارض متعلقه اقدام مي نمايد.

9. صدور شناسنامه ساختمان (پروانه ساختمان ) 
• تكميل شناسنامه ساختمان توسط واحد دفتر فني 
• اخذ امضاء شهردار ممهور به مهر شهرداري 
• ثبت شماره و تاريخ در دبيرخانه 
• تحويل شناسنامه ساختمان به مهندس ناظر و ارائه فرم گزارش روند عمليات ساختماني به ايشان همراه با يك نسخه نقشه تأئيد و امضا شده و ممهور به مهر شهرداري . 
• ارئه فرم تعهد رعايت مهلت تمديد و رعايت تعريض و كرسي چيني و تعهد عدم بكارگيري اتباع بيگانه( اعمال ماده 181 قانون كار )


شناسنامه ساختمان

صدور پروانه ، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان در دفترچه ای بنام شناسنامه ساختمان انجام می گیرد که مشتمل بر پنج بخش بشرح ذیل می باشد. 

1- پروانه ساختمان 2-اصلاحات و تغییرات پروانه ساختمان 3-تمدید مهلت پروانه(نوبت اول و دوم) 4-گواهی عدم خلاف 5- گواهی پایان ساختمان 

اصلاحات و تغییرات در پروانه ساختمان
درصورت درخواست مالک نسبت به تغییر نقشه و پروانه صادره از نظر افزایش یا کاهش طبقات بنا، افزایش یا کاهش واحدها در سطح تغییر سطوح داخلی ، تغییر کاربری و یا سایر موارد مجاز در چارچوب قوانین و ضوابط مصوب شهرسازی اقدام می گردد.

تماس با ما

  • آدرس : استان اصفهان، شهرستان لنجان، شهر ورنامخواست، بلوار شهید شاهمرادی ،شهرداری ورنامخواست

  • کد پستی : 8473117393
  • تلفن : 32-52251030-031
  • نمابر : 52251031-031
  • شماره پیامک : 3000130014
  • تلگرام : varnamkhastnews@

آمار بازدید

امروزامروز38
دیروزدیروز98
هفته جاریهفته جاری136
کل بازدیدکل بازدید174112

شعار سال